Herfølge Skole - Scheelsvej 2, 4681 Herfølge - 56672940

Grundoplysninger

Adresse

Herfølge Skole
Scheelsvej 2
4681 Herfølge

Tlf. 56672940
E-mail:
[email protected] 
Web:
http://www.herfoelge.dk
 
Konst. Skoleleder: Helle Due Bense
Pædagogisk afdelingsleder: Maja Larsen
SFO-leder Jan Stolzenbach Nielsen
Sekretær: Mette Eliasson
Kontorassistent Mette Andersen
Formand for skolebestyrelsen: Malene Skov
 
 
 

 

Klassetrin og spor på skolen

Antal klassetrin på skolen: 9
Antal spor på skolen: Skolen er to-sporet fra 0. - 9. klasse. Derudover har skolen en specialklasserække og en Ungeklasse i udskolingen.

Typer af tilbud efter skoletid

Herfølge Skole har tilknyttet en SFO, der er beliggende på to matrikler.

SFO Billesborgvej optager børn fra bh.kl. - 2. klasse og har åbent fra kl. 6.00 - 8.00 og fra kl. 14.00 - 17.00 fredag dog til kl. 16.30.

SFO Kirkepladsen optager børn fra 3. - 7. klasse og har åbent fra 6.00-8.00 (foregår på Billesborgvej) og fra kl. 14.00 - 17.00 fredag dog til kl. 16.30.

I skoleferien og på skolefridage holder SFOen åbent fra kl. 6.00 - 17.00 fredag dog til kl. 16.30.

SFO Billesborgvej er beliggende på skolen og har lokalefællesskab med indskolingen.

SFO Kirkepladsen er beliggende i en selvstændig bygning ca. 300 m fra skolen.
 
SFO Billesborgvej har følgende lukkedage: Uge 29-30 i skolernes sommerferie og uge 42, Grundlovsdag 5/6, dagen efter Kr.Himmelfart 15/5, 24/12, 31/12 og 2/1.
 
For SFO vil der i lukkeuger være nødåbent for alle børn - på enten Holmebækskolens SFO eller Herfølge Skoles SFO. I ulige år er der nødåbent på Herfølge Skoles SFO i uge 42 og i lige år er der nødåbent i sommerferien på Herfølge Skoles SFO.
 
Udover SFO er der tilknyttet Juniorklub og Ungdomsklub til skolen. 
 
Juniorklubben er et tilbud for alle elever i 4.-7. klasse og har følgende åbningstider: Mandage kl. 17-20, tirsdage og torsdage kl. 16-19 og fredag kl. 14-17. Juniorklubben har til huse på Kirkepladsen 2.
 
Ungdomsklubben er et tilbud for elever fra 7. kl. og har følgende åbningstider: tirsdage og torsdage kl. 19-22. Ungdomsklubben har ligeledes til huse på Kirkepladsen.
 
 

Virksomhedsplaner, årsberetninger, brugerundersøgelser mv.

  • Skolens virksomhedsplan og kvalitetsrapport findes under punktet om skolen.