Herfølge Skole - Scheelsvej 2, 4681 Herfølge - 56672940

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
  • Samlet elevtal pr. 14-03-2017:  481 elever.
 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter:
  • Indskolingen (0.-3. klasse): 19,75 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (4.-6. klasse): 20,7  elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 22,3 elever pr. klasse
Specialklasser er ikke medregnet 
Se klassernes elevtal her

Karaktergennemsnit

Folkeskolens Afgangsprøve - 9. klasse
 
 
 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Se andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse.

Antal elever pr. pc

 

 Skolen har 2,7 elever pr. enhed/device.

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
  • Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger pr. 2-10 2014:  45
  • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale