Herfølge Skole - Scheelsvej 2, 4681 Herfølge - 56672940

Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

  • Herfølge Skole er bygget som centralskole i 1954 med en tilbygning i 1965-66, samt en modernisering i 1973/74 og i 2000. 
  • I 2009-2013 undergik skolen en gennemgribende renovering, hvor der blev etableret nye faglokaler og klasseværelser for 4.-9.årgang, nyt personalerum og administration, nyt fællesrum - kaldt "filmsalen", samt nyt cafeområde i SFO.
  • Indskolingsafdelingen fungerer som integreret skole og SFO.
  • Skolen er indrettet med basislokaler og fællesrum og med gode muligheder for holddeling. 
  • Skolen har sit eget store idrætsanlæg, to gymnastiksale og en svømmesal beliggende ved skolen.

Elevernes skolemøbler

I 2012 fik alle elever i 4.-9.klasse nye skolemøbler.
 
Bh.kl-3.klasse fik nye skolemøbler i foråret 2014
 
.
 
 

Skolevejens trafiksikkerhed

  • Skolen er omgivet af veje på tre sider, Vordingborgvej som er en hovedvej, Billesborgvej som er meget trafikeret og Scheelsvej som er tilkørselsvej til svømmehal. 
  • Vi opfordrer flest muligt til at gå eller cykle i skole.
  • Hvis bil benyttes, opfordrer vi til at benytte den etablerede "kiss and ride" ved folkebiblioteket på Billesborgvej, til af- og påsætning af børn. Alternativt kan Scheelsvej benyttes tættest ved svømmehallen.
  • Skolebestyrelserne har gennem årene været meget optaget af problemerne med trafiksikkerhed. Der er fortaget trafikregulerende foranstaltninger. 
  • Skolen har en velfungerende skolepatrulje.