Herfølge Skole - Scheelsvej 2, 4681 Herfølge - 56672940

Besøgstæller

827890
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
 • ikon
  Helle Due Bense den 08-01-2018

  Kære forældre

  Undervisningsminister Merete Riisager har udvist bekymring for Herfølge Skoles deltagelse i LEAPS-projektet, hvilket hun har kommunikeret via facebook. Ministerens bekymring tager afsæt i, om eleverne på Herfølge Skole også i fremtiden bliver undervist i de basale færdigheder.

  Det er vigtigt at understrege, at Herfølge Skole som LEAPS-skole ikke er et opgør med faglighed og Herfølge Skole som LEAPS-skole heller betyder afskaffelse af elevernes basale færdigheder.

  Som LEAPS-skole fjerner vi ikke læring. LEAPS er en anden måde at tænke læring på.
  Eleverne på Herfølge Skole skal derfor fortsat lære, men lære på en anden måde, end tilfældet er i dag. Eleverne vil også fremover skulle erhverve de basale færdigheder, det går vi ikke på kompromis med, men vi vil gerne give vores elever nogle nye muligheder for at erhverve sig kompetencer, som vi ved, er nødvendige i årene fremover. Og dette kan vi se, er en mulighed som LEAPS-skole.

  Med den projektbaserede undervisning bidrager Herfølge Skole derfor fortsat til elevernes faglige læring og udvikling samtidig med, at eleverne rustes til fremtiden, og vi vil naturligvis evaluere tiltaget løbende.

  I er altid velkomne til at kontakte mig, hvis I er i tvivl om noget vedr. projektet, og hvis I ønsker at læse mere om det, kan I se her:

  http://katafonden.dk/projekter/leaps/
  https://www.koege.dk/Service/Nyheder/2017/12/Koegeskole-skal-udklaekke-eksperter-i-naturfag.aspx

  Mange venlige hilsner
  Helle Due Bense
  skoleleder

   

 • ikon
  Helle Due Bense den 18-12-2017

  Herfølge Skole bliver LEAPS skole

   

  Herfølge Skole står over for en ny og spændende udvikling, da vi netop er udvalgt til at indgå et 5 årigt samarbejde med Kata Fonden om at blive LEAPS skole. 

   

  LEAPS står for:


  Læring og 

  Engagement gennem 

  Autentiske 

  Projekter med fokus på 

  Science

   

  Fokus på science betyder imidlertid ikke, at Herfølge Skole nu skal være scienceskole. Fokus på science betyder i stedet, at naturfagene opkvalificeres ved at blive integreret i alle fag, og at naturfaglige metoder som at arbejde undersøgende, eksperimenterende og mere anvendelsesorienteret inddrages i undervisningen generelt.

   

  Dette sammenholdt med, at undervisningen så vidt muligt vil være projektbaseret på tværs af fagene giver os mulighed for at ruste vores elever endnu bedre til fremtiden.  

  Vi tror på, at det vil udvikle og styrke elevernes kreative viden, faglige viden og praktiske viden, når vi tænker fagene og fagenes mål i samspil med hinanden. 

   

  Denne læringstilgang vil ligeledes medvirke til, at kompetencer som problemløsning, kritisk tænkning, kreativitet, samarbejde og kommunikation styrkes hos eleverne vel og mærket uden af gå på kompromis med fagligheden. 

  Kompetencer vi på Herfølge Skole gerne vil underbygge gennem en endnu mere værdi- og meningsfuld undervisning, hvor eleverne føler ejerskab og ansvar samt øger deres motivation og engagement.

   

  Herfølge Skole skal fortsat opfylde de samme mål, timetal, gennemgå nationale tests,  Folkeskolens afgangsprøver mv. som alle andre folkeskoler. Forskellen er, at tilgangen til, hvordan målene nås, fremover skal tænkes på en anderledes måde.

   

  På onsdag den 20. december afholdes der i forbindelse med udvælgelsen af Herfølge Skole som LEAPS skole pressemøde kl. 9.30. 

   

  Yderligere information om skoleudviklingsprojektet følger naturligvis, ligesom der senere på skoleåret også vil blive indkaldt til et eller flere informationsmøder.

   

  Jeg er glad og stolt på Herfølge Skole vegne over udvælgelsen som LEAPS skole, og glæder mig til, at vi for alvor starter udviklingsprojektet op med begyndelsen af skoleåret 2018-2019.

   

  Mange venlige hilsner

  Helle Due Bense

  skoleleder

 • ikon
  Mette Eliasson den 27-06-2017

Tekst

Se artikel fra skolens Naturfagsfestival på nedenstående link.

https://www.herfoelge.dk/Faelles/Beskeder/BD-20161006-59128/Naturvidenskabsfestival%20(1).pdf